News

準備中

〒600-8103 379, Agaru-Motoshiogama-cho, Gojō-Yanaginobanba, Shimogyoku, Kyoto-shi, Kyoto-fu
Reservation&Contact 075-361-8873

Lunch 12:00~(Tuesday, Saturday and Sunday only)
Evening 16:00~(Saturday and Sunday only)
Dinner 18:00~(Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday)

TO TOP